TEZLER

Yüksek Lisans Tezi:

İnsektisitlerin Lipit Peroksidasyonu Yapıcı Etkileri ve Bu Etkinin Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Ksantin Oksidaz İnhibitörleri ile Değiştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı, 1993 (Danışman: Prof.Dr. Filiz Hıncal)


Doktora Tezi:

Selenyum ve Organizmanın Antioksidan Kapasitesi ve Tiroid Hormon Metabolizması Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı, 1999 (Danışman: Prof.Dr. Filiz Hıncal)


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri


 1. Çağlayan, A. "Fenvalerat'ın Sıçanda Ksenobiyotik Metabolize Edici Enzimlerin Aktivitesi Üzerindeki Etkileri-Selenyum ve/veya İyot Eksikliğinin Etkisi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005 (ortak tez danışmanı).

 2. Karacan, A. “Ruhsat Başvuru Dosyalarında Sunulan Tek Doz ve Tekrarlanan Doz Toksisite Testleri için EMA, FDA ve OECD Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

 3. Yaman, Ü. ‘Hashimoto Tiroiditinde Selenyum Ve Selenoprotein Düzeyleri İle Oksidatif Stres Biyo göstergelerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

 4. Rahmanlar, H. “Biyobenzerlerin Güvenlilik Değerlendirmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016

 5. Nemutlu, N. ‘Ankara İlinde Reçetelenen İlaçlara Bağli İstenmeyen Etkilerin İzlenmesi Ve Farmakovijilans Konusunda Farkindaliğin Artirilmasi’, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017

 6. Şen, G.T. “Altın nanopartiküllerde Polimer Kaplamanın Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Yüksek Lisans Programı, 2017

 7. Yirün, A. “Prenatal Bisfenol A ve/veya Di-2-Etil Hekzil Ftalat Maruziyetinin Nöroendokrin Bozucu Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.

 8. Tan, E. Tiroid Hücrelerinde Bisfenol A’nın Toksik Etkileri ve Selenyum Bileşiklerinin Koruyucu Rolünün Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.


Yönetilen Doktora Tezleri


 1. Erkekoğlu, P. “Selenyum Eksikliği Olan ve Selenyum Suplementasyonu Yapılan Sıçanlarda Di-2-(Etilhekzil)Ftalat’ın (DEHP) Reprodüktif Toksisitesinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009 (ortak tez danışmanı).

 2. Çağlayan, A. “Epitelyal Over Kanserinde Oksidan/Antioksidan Statü Değişikliklerinin Prognostik Etmenler ile Birlikte Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012

 3. Aşcı, A. “Obez Çocuklarda Tiroid İşlev Bozuklukları ve Oksidan/Antioksidan Statü Arasındaki İlişkinin Metabolik Risk Etmenleri ile Birlikte Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.

 4. Güldemir, Z.G. ‘’Plastik İşçilerinde Ftalat Maruziyeti ile Oksidan/Antioksidan Statü Değişiklikleri ve Üreme Sistemi Toksisitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.

 5. Balcı, A. ‘‘Prenatal Bisfenol A ve/veya Di-2-Etil Hekzil Ftalat Maruziyetinin Erkek Üreme Sistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi’, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

 6. Yıldıztekin, K.G. ‘‘Endokrin Bozucu Kimyasal maddelere Kombine Maruziyetin Etkilerinin HepG2 Hücre Hattında Değerlendirilmesi’’, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.

 7. Köse, Ö. “Bisfenol A ve Türevlerinin Toksisitelerinin İnsan Prostat Hücre Hattında Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, devam ediyor

 8. Sur, Ü. “Erken Adölesan ve Adölesan Dönemde Ftalat Maruziyetinin Epigenetik Mekanizmalar ve Metabolik Profil Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, devam ediyor

Yandex.Metrica