KOZMETİKLERDE GÜVENLİLİK

Kozmetiklerde Güvenlilik Çalışma Grubu


  • Bir kozmetik ürünün önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olması gerekmektedir. İnsan sağlığını korumak ve ürün güvenliliğini   sağlamak üzere piyasaya arz edilecek her kozmetik ürün için güvenlilik değerlendirmesi yapılmalıdır.

  • Güvenlilik değerlendirmesi için yapılması gerekli toksikolojik analizlerde deney hayvanlarının kullanımı ve deney hayvanlarında test edilmiş kozmetik ürünlerin Avrupa Birliği’nde satışı Mart 2013 itibariyle yasaklanmıştır

  • Bu yasaklar doğrultusunda, kozmetik ürünlerde güvenlilik için yapılacak hayvan deneylerine alternatif in vitro testlerin uygulanması istenmektedir.

Kozmetiklerde Güvenlilik Çalışma Grubu


  • Kozmetiklerde güvenlilik değerlendirmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Bunun yanı sıra kozmetik ürün güvenlilik raporu için gerekli alternatif in vitro testler, alanında uzman araştırıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir

Kozmetiklerde Güvenlilik Çalışma Grubumuz, ulusal ve uluslararası kozmetik sektörünün ihtiyaç duyduğu toksisite testlerini uygulamak suretiyle sunduğu hizmetin yanı sıra, kozmetik ürünlerin güvenliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla projeler gerçekleştirmeyi ve konuyla ilgili paydaşların bir araya gelmesi ile bu alandaki bilgilerin paylaşıldığı bilimsel etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için

Yandex.Metrica